Izglītība

Šajā sadaļā atradīsi frāzes angļu valodā, kas būs noderīgas runājot par mācībām skolā vai universitātē, un apjautājoties par citu izglītību.

Universitāte

are you a student? vai tu esi students/e?
what do you study? ko tu mācies?
I'm studying … es mācos …
history vēsturi
economics ekonomiku
medicine medicīnu
where do you study? kur tu mācies?
which university are you at? kurā universitātē tu mācies?
what university do you go to? kurā universitātē tu mācies?
I'm at … Es mācos …
Liverpool University Liverpūles Universitātē
which year are you in? kurā kursā tu esi?
I'm in my … year es esmu … kursā
first pirmajā
second otrajā
third trešajā
final ceturtajā
I'm in my first year at university es esmu universitātes pirmā kursa students/e
do you have any exams coming up? vai tev ir paredzēti daudzi eksāmeni?
I've just graduated es tikko ieguvu augstāko izglītību
I'm doing a masters in … es mācos … maģistrantūrā
law jurisprudences
I'm doing a PhD in … es mācos … doktorantūrā
chemistry ķīmijas
did you go to university? vai tu studēji universitātē?
I didn't go to university es nestudēju universitātē
I never went to university es nekad neesmu gājis/usi universitātē
where did you go to university? kurā universitātē tu studēji?
I went to … es studēju …
Cambridge Kembridžā
what did you study? ko tu studēji?
I studied … es studēju …
maths matemātiku
politics politiku

Skola

where did you go to school? kur tu gāji skolā?
I went to school in … es gāju skolā …
Bristol Bristolē
I left school at sixteen es pametu skolu, kad man bija sešpadsmit
I'm taking a gap year man ir akadēmiskais gads

Nākotnes plāni

how many more years do you have to go? cik ilgi tev vēl jāmācās?
what do you want to do when you've finished? ko tu domā darīt pēc studiju beigšanas?
get a job sākšu strādāt
go travelling ceļošu
I don't know what I want to do after university es nezinu, ko es gribu darīt pēc universitātes beigšanas
sound

Skaņa ir pieejama visām frāzēm angļu valodā, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz frāzes, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play