Viesnīcas un naktsmītnes

Šīs frāzes varētu noderēt izvēloties naktsmītni.

can you recommend any good …? vai Jūs varētu ieteikt kādu labu …?
hotels viesnīcu
B&Bs; (saīsinājums no bed and breakfasts) bed & breakfast viesnīcu
self-catering apartments īstermiņa īres dzīvokli
youth hostels jauiešu hosteli
campsites kempingu
how many stars does it have? cik tai ir zvaigžņu?
I'd like to stay in the city centre es vēlētos palikt pilsētas centrā
how much do you want to pay? cik daudz Jūs esat gatavi maksāt?
how far is it from the …? cik tālu tas ir no …?
city centre pilsētas centra
airport lidostas
railway station dzelzceļa stacijas
sound

Skaņa ir pieejama visām frāzēm angļu valodā, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz frāzes, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play