Pamata frāzes

Šajā sadaļā atradīsi visizplatītākās pamatfrāzes angļu valodā, kuras vari izmantot ikdienas sarunās, kā arī dažus vārdus, kas tiek izmantoti ceļazīmēs un norādēs.

yes
no
maybe vai perhaps varbūt vai iespējams
please lūdzu
thanks paldies
thank you pateicos
thanks very much liels paldies
thank you very much liels paldies

Sekojošas frāzes ieteicamas atbildot uz "paldies":

you're welcome nav par ko
don't mention it sīkums
not at all nekas

Sasveicināšanās un atvadīšanās

Frāzes, lai sasveicinātos:

hi čau (neformāli)
hello sveiki
good morning labrīt (lieto pirms pusdienlaika)
good afternoon labdien (lieto no pusdienlaika līdz sešiem vakarā)
good evening labvakar (lieto pēc sešiem vakarā)

Savukārt šīs frāzes lieto, lai atvadītos:

bye atā
goodbye uz redzēšanos
goodnight ar labu nakti
see you! uz tikšanos!
see you soon! uz drīzu tikšanos!
see you later! tiksimies vēlāk!
have a nice day! lai jauka diena!
have a good weekend! lai laba nedēļas nogale!

Uzmanības piesaistīšana un atvainošanās

excuse me atvainojiet (var lietot, lai pievērstu kāda cilvēka uzmanību, lai tiktu kādam garām vai lai atvainotos)
sorry atvainojos

Ja kāds tev atvainojas, var atbildēt ar sekojošām frāzēm:

no problem nekas
it's OK vai that's OK viss kārtībā
don't worry about it neuztraucieties par to

Pārpratumu gadījumos

do you speak English? vai tu runā angliski?
I don't speak English es nerunāju angliski
I don't speak much English es tikai nedaudz runāju angliski
I only speak very little English es runāju angliski tikai mazliet
I speak a little English es nedaudz runāju angliski
please speak more slowly lūdzu, runā lēnāk
please write it down lūdzu, uzraksti to
could you please repeat that? vai vari, lūdzu, atkārtot to?
I understand es saprotu
I don't understand es nesaprotu

Citas pamatfrāzes

I know es zinu
I don't know es nezinu
excuse me, where's the toilet? atvainojiet, kur ir tualete?
excuse me, where's the Gents? atvainojiet, kur ir vīriešu tualete?
excuse me, where's the Ladies? atvainojiet, kur ir sieviešu tualete?

Zīmes un norādes

Entrance Ieeja
Exit Izeja
Emergency exit Avārijas izeja
Push Grūst
Pull Vilkt
Toilets Tualetes
WC WC
Gentlemen (bieži tiek saīsināts kā Gents) Vīriešu
Ladies Sieviešu
Vacant Brīvs
Occupied vai Engaged Aizņemts
Out of order Nedarbojas
No smoking Smēķēt aizliegts
Private Personālam
No entry Ieeja aizliegta
sound

Skaņa ir pieejama visām frāzēm angļu valodā, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz frāzes, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play