Ceļojot ar autobusu un vilcienu

Šeit atradīsi vārdiņus angļu valodā, kas noderēs ceļojot ar autobusu vai vilcienu.

timetable saraksts
single (saīsinājums no single ticket) biļete vienā virzienā
return (saīsinājums no return ticket) biļete turp un atpakaļ
platform platfroma
waiting room uzgaidāmā telpa
ticket office vai booking office biļešu serviss vai kase
seat sēdvieta
seat number sēdvietas numurs
luggage rack bagāžas plaukts
first class pirmā klase
second class otrā klase
ticket inspector biļešu kontrolieris
ticket collector biļešu kontrolieris
penalty fare soda nauda

Ceļo ar vilcienu

buffet car restorānvagons
carriage vagons
compartment kupeja
derailment noskriešanas no sliedēm
express train ātrvilciens
guard pavadonis
level crossing pārbrauktuve vienā līmenī
line closure līnijas aizvēršana
live rail dzelzceļš tiešsaistē
railcard dzelzceļa abonements
railway line dzelzceļa sliedes
restaurant car restorāna vagons
season ticket sezonas abonements
signal signāls
sleeper train guļamvagons
station stacija
railway station dzelzceļa stacija
train station dzelzceļa stacija
stopping service apstāšanās vietas
ticket barrier biļešu lasītājs
track sliedes
train vilciens
train crash vilciena sadursme
train driver vilciena vadītājs
train fare pārbrauktuve vienā līmenī
train journey brauciens ar vilcienu
travelcard braukšanas abonements
Tube station vai underground station metro stacija
tunnel tunelis
to catch a train paspēt uz vilcienu
to get on the train iekāpt vilcienā
to get off the train izkāpt no vilciena
to miss a train nokavēt vilcienu

Ceļo ar autobusu

bus autobuss
bus driver autobusa vadītājs
bus fare braukšanas maksa
bus journey brauciens ar autobusu
bus stop autobusa pietura
bus lane autobusa līnija
bus station autoosta
coach (starptautisks) autobuss
coach station starptautiskā autoosta
double-decker bus divstāvu autobuss
conductor konduktors
inspector inspektors
luggage hold bagāžas nodalījums
the next stop nākamā pietura
night bus nakts autobuss
request stop pieturvieta pēc pieprasījuma
route maršruts
terminus gala pietura
to get on the bus iekāpt autobusā
to get off the bus izkāpt no autobusa
to catch a bus paspēt uz autobusu
to miss a bus nokavēt autobusu
sound

Skaņa ir pieejama visiem angļu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play

Atbalstiet mūsu darbu

Palīdziet mums uzlabot šo vietni, kļūstot par Patreon atbalstītāju. Priekšrocības ietver visu reklāmu noņemšanu no vietnes un piekļuvi kanālam Speak Languages Discord.

Kļūsti par atbalstītāju