Ceļošana

Šeit atradīsi ar ceļošanu saistītus vārdiņus angļu valodā.

Pārvietošanās veidi

by bicycle ar riteni
by boat ar laivu
by bus ar autobusu
by car ar automašīnu
by coach ar (starptautisko reisu) autobusu
by ferry ar prāmi
by motorcycle ar motociklu
by plane ar lidmašīnu
by train ar vilcienu
on foot kājām

Gatavošanās ceļojumam

ticket office biļešu kase
travel agent ceļojumu aģents
brochure brošūra
price cena
fare braukšanas maksa
ticket biļete
booking rezervēšana
reservation rezervācija
passenger pasažieris
destination ceļojuma mērķis
itinerary maršruts
journey brauciens
travel insurance ceļojuma apdrošināšana
holiday brīvdienas
sightseeing ievērojamu vietu apskatīšana
business trip darījumu brauciens
to book rezervēt
to cancel a booking atcelt rezervāciju

Ceļošana

to arrive ierasties
to leave pamest
to depart aizbraukt
to travel ceļot
to visit apmeklēt, apciemot
cancellation anulācija
customs muita
delay aizkavēšanās
information desk informācijas centrs
luggage vai baggage bagāža
map karte
passport control pasu kontrole
suitcase ceļasoma
cancelled atcelts
delayed aizkavējas
sound

Skaņa ir pieejama visiem angļu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play

Atbalstiet mūsu darbu

Palīdziet mums uzlabot šo vietni, kļūstot par Patreon atbalstītāju. Priekšrocības ietver visu reklāmu noņemšanu no vietnes un piekļuvi kanālam Speak Languages Discord.

Kļūsti par atbalstītāju