Ģimene

Šajā sadaļā ir ar ģimeni saistīti vārdiņi angļu valodā, tai skaitā saistīti arī ar ģimenes locekļiem, ģimenes stāvoklis un kāzām.

Ģimenes locekļi

father (lieto arī dad) tēvs
mother (lieto arī mum) māte
son dēls
daughter meita
parent vecāks
child (daudzskaitlī: children) bērns
husband vīrs
wife sieva
brother brālis
sister māsa
uncle onkulis
aunt tante
nephew brāļadēls, māsasdēls
niece brāļameita, māsasmeita
cousin māsīca, brālēns
grandmother (lieto arī granny vai grandma) vecmāte (vecmamma, ome)
grandfather (lieto arī granddad vai grandpa) vectēvs (opis)
grandparents vecvecāki
grandson mazdēls
granddaughter mazmeita
grandchild (daudzskaitlī: grandchildren) mazbērns
boyfriend puisis vai draugs
girlfriend meitene vai draudzene
partner partneris/-e
fiancé līgavainis
fiancée līgava
godfather krusttēvs
godmother krustmāte
godson krustdēls
goddaughter krustmeita
stepfather patēvs
stepmother pamāte
stepson padēls
stepdaughter pameita
stepbrother pusbrālis
stepsister pusmāsa
half-sister pusmāsa
half-brother pusbrālis

Sievas/vīra radi

mother-in-law vīramāte, sievasmāte
father-in-law vīratēvs, sievastēvs
son-in-law znots
daughter-in-law vedekla
sister-in-law svaine
brother-in-law svainis

Citi ar ģimeni saistīti vārdi

relation vai relative saikne vai radniecība
twin dvīnis
to be born dzimis
to die nomirt
to get married apprecēties
to get divorced izšķirties
to adopt adoptēt
adoption adopcija
adopted adoptēts/a
only child vienīgais bērns
single parent vientuļais vecāks
single mother vientuļā māte
infant bērns
baby mazulis
toddler bērns, kas sāk staigāt

Ģimenes stāvoklis

single neprecējies
engaged saderināts/a
married precēts/a
separated dzīvot atsevišķi
divorced šķīries
widow atraitne
widower atraitnis

Kāzas

marriage kāzas
wedding laulības
bride līgava
bridegroom līgavainis
best man līgavas (līgavaiņa vedējs)
bridesmaid līgavasmāsa (vedējmāte)
wedding day kāzu diena
wedding ring laulību rinķis
wedding cake kāzu torte
wedding dress kāzu kleita
honeymoon medusmēnesis
anniversary vai wedding anniversary gadadiena vai kāzu jubileja
sound

Skaņa ir pieejama visiem angļu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play