Laiks

Šeit ir ar laiku saistīti vārdiņi angļu valodā.

Laika vienības

second sekunde
minute minūte
hour stunda
day diena
week nedēļa
fortnight divas nedēļas
month mēnesis
year gads
decade desmitgade
century gadsimts
weekend nedēļas nogale
leap year garais gads

Dienas dalījums

morning rīts
afternoon pēcpusdiena
evening vakars
night vai night time nakts
midday vai noon dienas vidus vai pusdiena
midnight pusnakts
dawn rītausma
dusk krēsla
sunrise saullēkts
sunset saulriets

Citi ar laiku saistīti vārdi

now tagad
then tad
immediately vai straight away nekavējoties vai tūlīt
soon drīz
earlier agrāk
later vēlāk

Biežums

never nekad
rarely reti
occasionally šad un tad
sometimes dažreiz
often vai frequently bieži
usually vai normally parasti vai normāli
always vienmēr
every day vai daily katru dienu vai ik dienu
every week vai weekly katru nedēļu vai ik nedēļu
every month vai monthly katru mēnesi vai ik mēnesi
every year vai yearly katru gadu vai ik gadu
sound

Skaņa ir pieejama visiem angļu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play