Skaitļi

Iemācies skaitļus angļu valodā.

Pamata skaitļi

zero nulle (to lieto sarunvalodā un aprakstot temperatūru)
nil nulle (to lieto, aprakstot sporta spēļu rezultātus)
nought nulle (cipars 0)
"O" nulle (izrunā kā angļu burtu "O"; tiek lietots sarunvalodā, īpaši ar telefona numuriem)
one viens
two divi
three trīs
four četri
five pieci
six seši
seven septiņi
eight astoņi
nine deviņi
ten desmit
eleven vienpadsmit
twelve divpadsmit
thirteen trīspadsmit
fourteen četrpadsmit
fifteen piecpadsmit
sixteen sešpadsmit
seventeen septiņpadsmit
eighteen astoņpadsmit
nineteen deviņpadsmit
twenty divdesmit
twenty-one divdesmit viens
twenty-two divdesmit divi
twenty-three divdesmit trīs
thirty trīsdesmit
forty četrdesmit
fifty piecdesmit
sixty sestdesmit
seventy septiņdesmit
eighty astoņdesmit
ninety deviņdesmit
one hundred, a hundred viens simts, simts
one hundred and one, a hundred and one viens simts un viens, simts viens
two hundred divi simti
three hundred trīs simti
one thousand, a thousand viens tūkstotis, tūkstotis
two thousand divi tūkstoši
three thousand trīs tūkstoši
one million, a million viens miljons, miljons
one billion, a billion viens miljards, miljards

Atkārtošana

once vienreiz vai vienu reizi
twice divreiz vai divas reizes
three times trīsreiz vai trīs reizes
four times četrreiz vai četras reizes
five times piecreiz vai piecas reizes

Kārtas skaitļi

first pirmais
second otrais
third trešais
fourth ceturtais
fifth piektais
sixth sestais
seventh septītais
eighth astotais
ninth devītais
tenth desmitais
eleventh vienpadsmitais
twelfth divpadsmitais
thirteenth trīspadsmitais
fourteenth četrpadsmitais
fifteenth piecpadsmitais
sixteenth sešpadsmitais
seventeenth septiņpadsmitais
eighteenth astoņpadsmitais
nineteenth deviņpadsmitais
twentieth divdesmitais
twenty-first divdesmit pirmais
twenty-second divdesmit otrais
twenty-third divdesmit trešais
thirtieth trīsdesmitais
fortieth četrdesmitais
fiftieth piecdesmitais
sixtieth sešdesmitais
seventieth septiņdesmitais
eightieth astoņdesmitais
ninetieth deviņdesmitais
hundredth simtais

Citi noderīgi vārdi

about vai approximately aptuveni vai apmērām
over vai more than pāri vai vairāk nekā
under vai less than zem vai mazāk par

Piemēri

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3 294
9,755 9 755
2,608,411 2 608 411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Skaņa ir pieejama visiem angļu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play