Mēneši un gadalaiki

Learn how to say the names of months and seasons in Danish. Note that the names of months are not written with an initial capital letter.

Mēneši

januarjanvāris
februarfebruāris
martsmarts
aprilaprīlis
majmaijs
junijūnijs
julijūlijs
augustaugusts
septemberseptembris
oktoberoktobris
novembernovembris
decemberdecembris
i januarjanvārī
i februarfebruārī
i martsmartā
i aprilaprīlī
i majmaijā
i junijūnijā
i julijūlijā
i augustaugustā
i septemberseptembrī
i oktoberoktobrī
i novembernovembrī
i decemberdecembrī

Gadalaiki

forårpavasaris
sommervasara
efterårrudens
vinterziema
om foråretpavasarī
om sommerenvasarā
om efteråretrudenī
om vinterenziemā

Svētki un svinamās dienas

påskeLieldienas
julZiemassvētki