Skaitļi

Iemācies skaitļus dāņu valodā.

Pamata skaitļi

nulnulle
en / etviens
todivi
tretrīs
firečetri
fempieci
seksseši
syvseptiņi
otteastoņi
nideviņi
tidesmit
ellevevienpadsmit
tolvdivpadsmit
trettentrīspadsmit
fjortenčetrpadsmit
femtenpiecpadsmit
sekstensešpadsmit
syttenseptiņpadsmit
attenastoņpadsmit
nittendeviņpadsmit
tyvedivdesmit
enogtyvedivdesmit viens
toogtyvedivdesmit divi
treogtyvedivdesmit trīs
fireogtyvedivdesmit četri
femogtyvedivdesmit pieci
seksogtyvedivdesmit seši
syvogtyvedivdesmit septiņi
otteogtyvedivdesmit astoņi
niogtyvedivdesmit deviņi
tredivetrīsdesmit
enogtredivetrīsdesmit viens
toogtredivetrīsdesmit divi
treogtredivetrīsdesmit trīs
fireogtredivetrīsdesmit četri
femogtredivetrīsdesmit pieci
seksogtredivetrīsdesmit seši
syvogtredivetrīsdesmit septiņi
otteogtredivetrīsdesmit astoņi
niogtredivetrīsdesmit deviņi
fyrrečetrdesmit
enogfyrrečetrdesmit viens
toogfyrrečetrdesmit divi
treogfyrrečetrdesmit trīs
halvtredspiecdesmit
tressestdesmit
halvfjerdsseptiņdesmit
firsastoņdesmit
halvfemsdeviņdesmit
hundrede vai et hundredeviens simts, simts
hundrede og et vai et hundrede og etviens simts un viens, simts viens
to hundrededivi simti
tre hundredetrīs simti
et tusindviens tūkstotis, tūkstotis
to tusinddivi tūkstoši
tre tusindtrīs tūkstoši
en millionviens miljons, miljons
en milliardviens miljards, miljards

Atkārtošana

en gangvienreiz vai vienu reizi
to gangedivreiz vai divas reizes
tre gangetrīsreiz vai trīs reizes
fire gangečetrreiz vai četras reizes
fem gangepiecreiz vai piecas reizes

Kārtas skaitļi

førstepirmais
andenotrais
tredjetrešais
fjerdeceturtais
femtepiektais
sjettesestais
syvendeseptītais
ottendeastotais
niendedevītais
tiendedesmitais
elvtevienpadsmitais
tolvtedivpadsmitais
trettendetrīspadsmitais
fjortendečetrpadsmitais
femtendepiecpadsmitais
sekstendesešpadsmitais
syttendeseptiņpadsmitais
attendeastoņpadsmitais
nittendedeviņpadsmitais
tyvendedivdesmitais
enogtyvendedivdesmit pirmais
toogtyvendedivdesmit otrais
treogtyvendedivdesmit trešais
tredivtetrīsdesmitais
fyrrendečetrdesmitais
halvtredsendepiecdesmitais
tresendesešdesmitais
halvfjerdsendeseptiņdesmitais
firsendeastoņdesmitais
halvfemsendedeviņdesmitais
hundredendesimtais

Citi noderīgi vārdi

omkring vai omtrentaptuveni vai apmērām
over vai mere endpāri vai vairāk nekā
under vai mindre endzem vai mazāk par

Piemēri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Skaņa ir pieejama visiem dāņu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.

Atbalstiet mūsu darbu

Palīdziet mums uzlabot šo vietni, kļūstot par Patreon atbalstītāju. Priekšrocības ietver visu reklāmu noņemšanu no vietnes un piekļuvi kanālam Speak Languages Discord.

Kļūsti par atbalstītāju