Skaitļi

Iemācies skaitļus dāņu valodā.

Pamata skaitļi

en/etviens
todivi
trêtrīs
firečetri
fempieci
seksseši
syvseptiņi
otteastoņi
nideviņi
tidesmit
ellevevienpadsmit
tolvdivpadsmit
trettentrīspadsmit
fjortenčetrpadsmit
femtenpiecpadsmit
sekstensešpadsmit
syttenseptiņpadsmit
attenastoņpadsmit
nittendeviņpadsmit
tyvedivdesmit
enogtyvedivdesmit viens
toogtyvedivdesmit divi
treogtyvedivdesmit trīs
tredivetrīsdesmit
fyrrečetrdesmit
halvtredspiecdesmit
tressestdesmit
halvfjerdsseptiņdesmit
firsastoņdesmit
halvfemsdeviņdesmit
(et) hundred(e)viens simts, simts
hundred(e) og enviens simts un viens, simts viens
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindviens tūkstotis, tūkstotis

Kārtas skaitļi

førstepirmais
andenotrais
tredjetrešais
fjerdeceturtais
femtepiektais
sjettesestais
syvendeseptītais
ottendeastotais
niendedevītais
tiendedesmitais
elvtevienpadsmitais
tolvtedivpadsmitais
trettendetrīspadsmitais
fjortendečetrpadsmitais
femtendepiecpadsmitais
sekstendesešpadsmitais
syttendeseptiņpadsmitais
attendeastoņpadsmitais
nittendedeviņpadsmitais
tyvendedivdesmitais
enogtyvendedivdesmit pirmais
toogtyvendedivdesmit otrais
treogtyvendedivdesmit trešais