Ēšana un dzeršana

Šajā sadaļā atradīsi frāzes, kas noderēs plānojot iziešanu paēst vai iedzert kādu dzērienu, kā arī zīmes, ko varētu ievērot.

avez-vous une table libre?
une table pour ..., s'il vous plaît
deux
trois
quatre
je voudrais réserver une tablees vēlētos veikt rezervāciju
à quel nom?
au nom de Cooper
pour quand?kad?
ce soir à ... heures
sept
huit
neuf
demain midirīt uz pusdienas laiku
demain à treize heures
demain à quatorze heures
demain à quinze heures
pour combien de personnes?cik cilvēkiem?
j'ai réservé une table
le menu, s'il vous plaît
la carte des vins, s'il vous plaît
je suis végétarien(ne)es esmu veģetārietis/e
je ne mange pas de viandees neēdu gaļu
bon appétit!labu apetīti!
vous prendrez autre chose?vai Jūs vēlētos vēl kaut ko?
vous prendrez un café ou un dessert?vai Jūs vēlētos kafiju vai saldo ēdienu?
l'addition, s'il vous plaîtrēķinu, lūdzu
puis-je payer par carte?vai es varu maksāt ar karti?
c'était délicieuxtas bija ļoti garšīgi
c'était parfait