Mēneši un gadalaiki

Learn how to say the names of months and seasons in French. Note that the names of months are not written with an initial capital letter.

Mēneši

janvierjanvāris
févrierfebruāris
marsmarts
avrilaprīlis
maimaijs
juinjūnijs
juilletjūlijs
aoûtaugusts
septembreseptembris
octobreoktobris
novembrenovembris
décembredecembris
en janvierjanvārī
en févrierfebruārī
en marsmartā
en avrilaprīlī
en maimaijā
en juinjūnijā
en juilletjūlijā
en aoûtaugustā
en septembreseptembrī
en octobreoktobrī
en novembrenovembrī
en décembredecembrī

Gadalaiki

le printempspavasaris
l'étévasara
l'automnerudens
l'hiverziema
au printempspavasarī
en étévasarā
en automnerudenī
en hiverziemā
sound

Skaņa ir pieejama visiem franču valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.