Skaitļi

centviens simts, simts
cent un or cent-unviens simts un viens, simts viens
deux cents or deux-centsdivi simti
trois cents or trois-centstrīs simti
milleviens tūkstotis, tūkstotis
deux milledivi tūkstoši
trois milletrīs tūkstoši
un millionviens miljons, miljons
un milliardviens miljards, miljards

Kārtas skaitļi

premier, premièrepirmais
deuxième or second, secondesekunde
troisièmetrešais
quatrièmeceturtais
cinquièmepiektais
sixièmesestais
septièmeseptītais
huitièmeastotais
neuvièmedevītais
dixièmedesmitais
onzièmevienpadsmitais
douzièmedivpadsmitais
treizièmetrīspadsmitais
quatorzièmečetrpadsmitais
quinzièmepiecpadsmitais
seizièmesešpadsmitais
dix-septièmeseptiņpadsmitais
dix-huitièmeastoņpadsmitais
dix-neuvièmedeviņpadsmitais
vingtièmedivdesmitais
sound

Skaņa ir pieejama visiem franču valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.