Skaitļi

Iemācies skaitļus franču valodā.

Pamata skaitļi

zéronulle
un, uneviens
deuxdivi
troistrīs
quatrečetri
cinqpieci
sixseši
septseptiņi
huitastoņi
neufdeviņi
dixdesmit
onzevienpadsmit
douzedivpadsmit
treizetrīspadsmit
quatorzečetrpadsmit
quinzepiecpadsmit
seizesešpadsmit
dix-septseptiņpadsmit
dix-huitastoņpadsmit
dix-neufdeviņpadsmit
vingtdivdesmit
vingt et un or vingt-et-undivdesmit viens
vingt-deuxdivdesmit divi
vingt-troisdivdesmit trīs
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trentetrīsdesmit
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quarantečetrdesmit
cinquantepiecdesmit
soixantesestdesmit
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixseptiņdesmit
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsastoņdesmit
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixdeviņdesmit
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centviens simts, simts
cent un or cent-unviens simts un viens, simts viens
deux cents or deux-centsdivi simti
trois cents or trois-centstrīs simti
milleviens tūkstotis, tūkstotis
deux milledivi tūkstoši
trois milletrīs tūkstoši
un millionviens miljons, miljons
un milliardviens miljards, miljards

Kārtas skaitļi

premier, premièrepirmais
deuxième or second, secondesekunde
troisièmetrešais
quatrièmeceturtais
cinquièmepiektais
sixièmesestais
septièmeseptītais
huitièmeastotais
neuvièmedevītais
dixièmedesmitais
onzièmevienpadsmitais
douzièmedivpadsmitais
treizièmetrīspadsmitais
quatorzièmečetrpadsmitais
quinzièmepiecpadsmitais
seizièmesešpadsmitais
dix-septièmeseptiņpadsmitais
dix-huitièmeastoņpadsmitais
dix-neuvièmedeviņpadsmitais
vingtièmedivdesmitais
sound

Skaņa ir pieejama visiem franču valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.