Ģimene

Šajā sadaļā ir ar ģimeni saistīti vārdi holandiešu valodā, tai skaitā saistīti arī ar ģimenes locekļiem, ģimenes stāvokli un kāzām.

vadertēvs
moedermāte
broerbrālis
zusmāsa
zoondēls
dochtermeita
oomonkulis
tantetante
grootvadervectēvs (opis)
grootmoedervecmāte (vecmamma, ome)
neefbrāļadēls, māsasdēls
nichtbrāļameita, māsasmeita
schoonvadervīratēvs, sievastēvs
schoonmoedervīramāte, sievasmāte
schoonbroersvainis
schoonnzussvaine
schoondochtervedekla
schoonzoonznots
manvīrs
vrouwkaraliene
peetvaderkrusttēvs
peetmoederkrustmāte