Ģimene

Šajā sadaļā ir ar ģimeni saistīti vārdiņi holandiešu valodā, tai skaitā saistīti arī ar ģimenes locekļiem, ģimenes stāvoklis un kāzām.

vadertēvs
moedermāte
broerbrālis
zusmāsa
zoondēls
dochtermeita
oomonkulis
tantetante
grootvadervectēvs (opis)
grootmoedervecmāte (vecmamma, ome)
neefbrāļadēls, māsasdēls
nichtbrāļameita, māsasmeita
schoonvadervīratēvs, sievastēvs
schoonmoedervīramāte, sievasmāte
schoonbroersvainis
schoonnzussvaine