Skaitļi

Iemācies skaitļus holandiešu valodā.

Pamata skaitļi

nulnulle
éénviens
tweedivi
drietrīs
vierčetri
vijfpieci
zesseši
zevenseptiņi
achtastoņi
negendeviņi
tiendesmit
elfvienpadsmit
twaalfdivpadsmit
dertientrīspadsmit
veertienčetrpadsmit
vijftienpiecpadsmit
zestiensešpadsmit
zeventienseptiņpadsmit
achttienastoņpadsmit
negentiendeviņpadsmit
twintigdivdesmit
éénentwintigdivdesmit viens
tweeëntwintigdivdesmit divi
drieëntwintigdivdesmit trīs
vierentwintigdivdesmit četri
vijfentwintigdivdesmit pieci
zesentwintigdivdesmit seši
zevenentwintigdivdesmit septiņi
achtentwintigdivdesmit astoņi
negenentwintigdivdesmit deviņi
dertigtrīsdesmit
eenendertigtrīsdesmit viens
tweeëndertigtrīsdesmit divi
drieëndertigtrīsdesmit trīs
vierendertigtrīsdesmit četri
vijfendertigtrīsdesmit pieci
zesendertigtrīsdesmit seši
zevenendertigtrīsdesmit septiņi
achtendertigtrīsdesmit astoņi
negenendertigtrīsdesmit deviņi
veertigčetrdesmit
eenenveertigčetrdesmit viens
tweeënveertigčetrdesmit divi
drieënveertigčetrdesmit trīs
vijftigpiecdesmit
zestigsestdesmit
zeventigseptiņdesmit
tachtigastoņdesmit
negentigdeviņdesmit
honderdviens simts, simts
honderd en éénviens simts un viens, simts viens
tweehonderddivi simti
driehonderdtrīs simti
duizendviens tūkstotis, tūkstotis
tweeduizenddivi tūkstoši
drieduizendtrīs tūkstoši
miljoenviens miljons, miljons
miljardviens miljards, miljards

Atkārtošana

eenmaalvienreiz vai vienu reizi
tweemaaldivreiz vai divas reizes
driemaaltrīsreiz vai trīs reizes
viermaalčetrreiz vai četras reizes
vijfmaalpiecreiz vai piecas reizes

Kārtas skaitļi

eerstepirmais
tweedeotrais
derdetrešais
vierdeceturtais
vijfdepiektais
zesdesestais
zevendeseptītais
achtsteastotais
negendedevītais
tiendedesmitais
elfdevienpadsmitais
twaalfdedivpadsmitais
dertiendetrīspadsmitais
veertiendečetrpadsmitais
vijftiendepiecpadsmitais
zestiendesešpadsmitais
zeventiendeseptiņpadsmitais
achttiendeastoņpadsmitais
negentiendedeviņpadsmitais
twintigstedivdesmitais
eenentwintigstedivdesmit pirmais
tweeëntwintigstedivdesmit otrais
drieëntwintigstedivdesmit trešais
dertigstetrīsdesmitais
veertigstečetrdesmitais
vijftigstepiecdesmitais
zestigstesešdesmitais
zeventigsteseptiņdesmitais
tachtigsteastoņdesmitais
negentigstedeviņdesmitais
honderdstesimtais

Citi noderīgi vārdi

ongeveeraptuveni vai apmērām
meer danpāri vai vairāk nekā
minder danzem vai mazāk par

Piemēri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Skaņa ir pieejama visiem holandiešu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.