Kompasa norādes

Iemācies debespuses igauņu valodā.

põhiziemeļi
kirreziemeļaustrumi
idaaustrumi
kagudienvidaustrumi
lõunaPusdienu pārtraukums
edeldienvidrietumi
lääsrietumi
loeziemeļrietumi