Mēneši un gadalaiki

Iemācies mēnešu un gadalaiku nosaukumus igauņu valodā. Ņem vērā, ka mēnešu nosaukumi nav rakstāmi ar lielo sākuma burtu.

Mēneši

jaanuarjanvāris
veebruarfebruāris
märtsmarts
aprillaprīlis
maimaijs
juunijūnijs
juulijūlijs
augustaugusts
septemberseptembris
oktooberoktobris
novembernovembris
detsemberdecembris
jaanuarisjanvārī
veebruarisfebruārī
märtsismartā
aprillisaprīlī
maismaijā
juunisjūnijā
juulisjūlijā
augustisaugustā
septembrisseptembrī
oktoobrisoktobrī
novembrisnovembrī
detsembrisdecembrī

Gadalaiki

kevadpavasaris
suvivasara
sügisrudens
talvziema
kevadelpavasarī
suvelvasarā
sügiselrudenī
talvelziemā

Svētki un svinamās dienas

lihavõttedLieldienas
jõuludZiemassvētki