Mēneši un gadalaiki

Learn how to say the names of months and seasons in Estonian. Note that the names of months are not written with an initial capital letter.

Mēneši

jaanuarjanvāris
veebruarfebruāris
märtsmarts
aprillaprīlis
maimaijs
juunijūnijs
juulijūlijs
augustaugusts
septemberseptembris
oktooberoktobris
novembernovembris
detsemberdecembris
jaanuarisjanvārī
veebruarisfebruārī
märtsismartā
aprillisaprīlī
maismaijā
juunisjūnijā
juulisjūlijā
augustisaugustā
septembrisseptembrī
oktoobrisoktobrī
novembrisnovembrī
detsembrisdecembrī

Gadalaiki

kevadpavasaris
suvivasara
sügisrudens
talvziema
kevadelpavasarī
suvelvasarā
sügiselrudenī
talvelziemā

Svētki un svinamās dienas

lihavõttedLieldienas
jõuludZiemassvētki