Skaitļi

Iemācies skaitļus igauņu valodā.

Pamata skaitļi

nullnulle
üksviens
kaksdivi
kolmtrīs
neličetri
viispieci
kuusseši
seitseseptiņi
kaheksaastoņi
üheksadeviņi
kümmedesmit
üksteistvienpadsmit
kaksteistdivpadsmit
kolmteisttrīspadsmit
neliteistčetrpadsmit
viisteistpiecpadsmit
kuusteistsešpadsmit
seitseteistseptiņpadsmit
kaheksateistastoņpadsmit
üheksateistdeviņpadsmit
kakskümmenddivdesmit
kakskümmend üksdivdesmit viens
kakskümmend kaksdivdesmit divi
kakskümmend kolmdivdesmit trīs
kolmkümmendtrīsdesmit
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendčetrdesmit
viiskümmendpiecdesmit
kuuskümmendsestdesmit
seitsekümmendseptiņdesmit
kaheksakümmendastoņdesmit
üheksakümmenddeviņdesmit
sadaviens simts, simts
kakssadadivi simti
kolmsadatrīs simti
tuhatviens tūkstotis, tūkstotis
kaks tuhatdivi tūkstoši
kolm tuhattrīs tūkstoši
miljonviens miljons, miljons
miljardviens miljards, miljards

Kārtas skaitļi

esimenepirmais
teineotrais
kolmastrešais
neljasceturtais
viiespiektais
kuuessestais
seitsmesseptītais
kaheksasastotais
üheksasdevītais
kümnesdesmitais
üheteistkümnesvienpadsmitais
kaheteistkümnesdivpadsmitais
kolmeteistkümnestrīspadsmitais
neljateistkümnesčetrpadsmitais
viieteistkümnespiecpadsmitais
kuueteistkümnessešpadsmitais
seitsmeteistkümnesseptiņpadsmitais
kaheksateistkümnesastoņpadsmitais
üheksateistkümnesdeviņpadsmitais
kahekümnesdivdesmitais