Skaitļi

Iemācies skaitļus igauņu valodā.

Pamata skaitļi

nullnulle
üksviens
kaksdivi
kolmtrīs
neličetri
viispieci
kuusseši
seitseseptiņi
kaheksaastoņi
üheksadeviņi
kümmedesmit
üksteistvienpadsmit
kaksteistdivpadsmit
kolmteisttrīspadsmit
neliteistčetrpadsmit
viisteistpiecpadsmit
kuusteistsešpadsmit
seitseteistseptiņpadsmit
kaheksateistastoņpadsmit
üheksateistdeviņpadsmit
kakskümmenddivdesmit
kakskümmend üksdivdesmit viens
kakskümmend kaksdivdesmit divi
kakskümmend kolmdivdesmit trīs
kakskümmend nelidivdesmit četri
kakskümmend viisdivdesmit pieci
kakskümmend kuusdivdesmit seši
kakskümmend seitsedivdesmit septiņi
kakskümmend kaheksadivdesmit astoņi
kakskümmend üheksadivdesmit deviņi
kolmkümmendtrīsdesmit
kolmkümmend ükstrīsdesmit viens
kolmkümmend kakstrīsdesmit divi
kolmkümmend kolmtrīsdesmit trīs
kolmkümmend nelitrīsdesmit četri
kolmkümmend viistrīsdesmit pieci
kolmkümmend kuustrīsdesmit seši
kolmkümmend seitsetrīsdesmit septiņi
kolmkümmend kaheksatrīsdesmit astoņi
kolmkümmend üheksatrīsdesmit deviņi
nelikümmendčetrdesmit
nelikümmend üksčetrdesmit viens
nelikümmend kaksčetrdesmit divi
nelikümmend kolmčetrdesmit trīs
viiskümmendpiecdesmit
kuuskümmendsestdesmit
seitsekümmendseptiņdesmit
kaheksakümmendastoņdesmit
üheksakümmenddeviņdesmit
sadaviens simts, simts
sada üksviens simts un viens, simts viens
kakssadadivi simti
kolmsadatrīs simti
tuhatviens tūkstotis, tūkstotis
kaks tuhatdivi tūkstoši
kolm tuhattrīs tūkstoši
miljonviens miljons, miljons
miljardviens miljards, miljards

Atkārtošana

üks kordvienreiz vai vienu reizi
kaks kordadivreiz vai divas reizes
kolm kordatrīsreiz vai trīs reizes
neli kordačetrreiz vai četras reizes
viis kordapiecreiz vai piecas reizes

Kārtas skaitļi

esimenepirmais
teineotrais
kolmastrešais
neljasceturtais
viiespiektais
kuuessestais
seitsmesseptītais
kaheksasastotais
üheksasdevītais
kümnesdesmitais
üheteistkümnesvienpadsmitais
kaheteistkümnesdivpadsmitais
kolmeteistkümnestrīspadsmitais
neljateistkümnesčetrpadsmitais
viieteistkümnespiecpadsmitais
kuueteistkümnessešpadsmitais
seitsmeteistkümnesseptiņpadsmitais
kaheksateistkümnesastoņpadsmitais
üheksateistkümnesdeviņpadsmitais
kahekümnesdivdesmitais
kahekümne esimenedivdesmit pirmais
kahekümne teinedivdesmit otrais
kahekümne kolmasdivdesmit trešais
kolmekümnestrīsdesmitais
neljakümnesčetrdesmitais
viiekümnespiecdesmitais
kuuekümnessešdesmitais
seitsmekümnesseptiņdesmitais
kaheksakümnesastoņdesmitais
üheksakümnesdeviņdesmitais
sajassimtais

Citi noderīgi vārdi

umbes vai ligikauduaptuveni vai apmērām
üle vai rohkem kuipāri vai vairāk nekā
alla vai vähem kuizem vai mazāk par

Piemēri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Skaņa ir pieejama visiem igauņu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.

Atbalstiet mūsu darbu

Palīdziet mums uzlabot šo vietni, kļūstot par Patreon atbalstītāju. Priekšrocības ietver visu reklāmu noņemšanu no vietnes un piekļuvi kanālam Speak Languages Discord.

Kļūsti par atbalstītāju