Runājot par laiku

Here are some Spanish expressions related to time.

Precizē dienu

antes de ayeraizvakar
ayervakar
hoyšodien
mañanarīt
pasado mañanaparīt

Precizē diennaksts laiku

la pasada nochevakarnakt
esta nochešonakt
mañana por la nocherītnakt
por la mañanano rīta
por la tardepēcpusdienā
por la noche
ayer por la mañanavakarrīt
ayer por la tardevakar pēcpusdienā
ayer por la noche
esta mañanašorīt
esta tardešopēcpusdien
esta nochešonakt
mañana por la mañanarīt no rīta
mañana por la tarderīt pēcpusdienā
mañana por la nocherītnakt

Precizē nedēļu, mēnesi vai gadu

la semana pasadapagājušonedēļ
el mes pasadopagājušajā mēnesī
el año pasadopagājušajā gadā
esta semanašonedēļ
este mesšomēnes
este añošogad
la semana que vienenākamnedēļ
el mes que vienenākamajā mēnesī
el año que vienenākamgad

Citi saistīti izteicieni

ahoratagad
antestad
inmediatamente o justo ahora
prontodrīz
más tempranoagrāk
más tardevēlāk
hace poco tiempo
hace cinco minutospirms piecām minūtēm
hace media hora
hace una horapirms stundas
hace una semanapirms nedēļas
hace dos semanaspirms divām nedēļām
hace un mespirms mēneša
hace un añopirms gada
hace mucho tiemposen
en diez minutosdesmit minūšu laikā
en una horastundas laikā
en una semananedēļas laikā
en diez díasdesmit dienu laikā
en tres semanastrīs nedēļu laikā
en dos mesesdivu mēnešu laikā
en diez añosdesmit gadu laikā
el día anterioriepriekšējā dienā, vakar
la semana anterioriepriekšējā nedēļā
el mes anterioriepriekšējā mēnesī
el año anterioriepriekšējā gadā
el siguiente díanākamajā dienā
la siguiente semananākamajā nedēļā
el siguiente mesnākamajā mēnesī
el siguiente añonākamajā gadā

Ilgums

Spāņu valodā laika intervālu parasti izsaka lietojot vārdus por vai durante, piemēram:

viví en Canadá por seis meseses dzīvoju Kanādā sešus mēnešus
he trabajado aquí durante nueve añoses esmu šeit nostrādājis deviņus gadus
voy a Francia mañana por dos semanases rīt došos uz Franciju, kur pavadīšu divas nedēļas
estuvimos nadando durante un largo tiempomēs peldējāmies ilgi

Biežums

nuncanekad
raramentereti
ocasionalmentešad un tad
a vecesdažreiz
a menudo o frecuentemente
usualmente o normalmente
siemprevienmēr
cada día o diariamente
cada semana o semanalmente
cada mes o mensualmente
cada año o anualmente
sound

Skaņa ir pieejama visām frāzēm spāņu valodā, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz frāzes, lai to noklausītos.