Skaitļi

Iemācies skaitļus spāņu valodā.

Pamata skaitļi

ceronulle
uno (una)viens
dosdivi
trestrīs
cuatročetri
cincopieci
seisseši
sieteseptiņi
ochoastoņi
nuevedeviņi
diezdesmit
oncevienpadsmit
docedivpadsmit
trecetrīspadsmit
catorcečetrpadsmit
quincepiecpadsmit
dieciséissešpadsmit
diecisieteseptiņpadsmit
dieciochoastoņpadsmit
diecinuevedeviņpadsmit
veintedivdesmit
veintiunodivdesmit viens
veintidósdivdesmit divi
veintitrésdivdesmit trīs
veinticuatrodivdesmit četri
veinticincodivdesmit pieci
veintiséisdivdesmit seši
veintisietedivdesmit septiņi
veintiochodivdesmit astoņi
veintinuevedivdesmit deviņi
treintatrīsdesmit
treinta y unotrīsdesmit viens
treinta y dostrīsdesmit divi
treinta y trestrīsdesmit trīs
treinta y cuatrotrīsdesmit četri
treinta y cincotrīsdesmit pieci
treinta y seistrīsdesmit seši
treinta y sietetrīsdesmit septiņi
treinta y ochotrīsdesmit astoņi
treinta y nuevetrīsdesmit deviņi
cuarentačetrdesmit
cuarenta y unočetrdesmit viens
cuarenta y dosčetrdesmit divi
cuarenta y tresčetrdesmit trīs
cincuentapiecdesmit
sesentasestdesmit
setentaseptiņdesmit
ochentaastoņdesmit
noventadeviņdesmit
cienviens simts, simts
ciento unoviens simts un viens, simts viens
doscientosdivi simti
trescientostrīs simti
milviens tūkstotis, tūkstotis
dos mildivi tūkstoši
tres miltrīs tūkstoši
un millónviens miljons, miljons
mil millonesviens miljards, miljards

Atkārtošana

una vezvienreiz vai vienu reizi
dos vecesdivreiz vai divas reizes
tres vecestrīsreiz vai trīs reizes
cuatro vecesčetrreiz vai četras reizes
cinco vecespiecreiz vai piecas reizes

Kārtas skaitļi

primeropirmais
segundootrais
tercerotrešais
cuartoceturtais
quintopiektais
sextosestais
séptimoseptītais
octavoastotais
novenodevītais
décimodesmitais
undécimovienpadsmitais
duodécimodivpadsmitais
decimotercerotrīspadsmitais
decimocuartočetrpadsmitais
decimoquintopiecpadsmitais
decimosextosešpadsmitais
decimoséptimoseptiņpadsmitais
decimoctavoastoņpadsmitais
decimonovenodeviņpadsmitais
vigésimodivdesmitais
vigésimo primerodivdesmit pirmais
vigésimo segundodivdesmit otrais
vigésimo tercerodivdesmit trešais
trigésimotrīsdesmitais
cuadrágesimočetrdesmitais
quincuagésimopiecdesmitais
sexagésimosešdesmitais
septuagésimoseptiņdesmitais
octogésimoastoņdesmitais
nonagésimodeviņdesmitais
centésimosimtais

Citi noderīgi vārdi

acerca de vai aproximadamenteaptuveni vai apmērām
más depāri vai vairāk nekā
menos dezem vai mazāk par

Piemēri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Skaņa ir pieejama visiem spāņu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.

Atbalstiet mūsu darbu

Palīdziet mums uzlabot šo vietni, kļūstot par Patreon atbalstītāju. Priekšrocības ietver visu reklāmu noņemšanu no vietnes un piekļuvi kanālam Speak Languages Discord.

Kļūsti par atbalstītāju