Pateikt laiku

Iemācies pateikt pulksteņa laiku vācu valodā.

24 stundu laika pieraksts vācu valodā tiek plaši lietots. Plaši tiek lietots arī 12 stundu pieraksts, neformālās situācijās jo īpaši.

Pajautā, cik ir pulkstenis

wie spät ist es?cik ir pulkstenis?
wieviel Uhr ist es?cik ir pulkstenis?
können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?vai tu man varētu pateikt, cik ir pulkstenis?
wissen Sie zufällig, wie spät es ist?vai tu gadījumā nezini, cik ir pulkstenis?
wissen Sie, wie spät es ist?vai tu zini, cik ir pulkstenis?

Pasaki, cik ir pulkstenis

es ist ...
genau ...
ungefähr ...
fast ...
kurz nach ...
ein Uhr
zwei Uhr
viertel nach eins
viertel nach zwei
halb zwei
halb drei
viertel vor zwei
viertel vor drei
fünf nach eins
zehn nach zwei
zwanzig nach eins
fünf vor halb zwei
fünf vor zwei
zehn vor zwei
zwanzig vor zwei
fünf nach halb zwei
zehn Uhr morgens
sechs Uhr abends
Mittag
Mitternacht

Pulksteņa laiku vācu valodā var pateikt arī pasakot vispirms stundas, kam seko Uhr un tad minūtes:

zehn Uhr zweiundvierzig
fünfzehn Uhr siebzehn

Pulksteņi

meine Uhr geht ...
vor
nach
diese Uhr geht ein bisschen ...
vor
nach
sound

Skaņa ir pieejama visām frāzēm vācu valodā, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz frāzes, lai to noklausītos.