Skaitļi

Iemācies skaitļus vācu valodā.

Pamata skaitļi

nullnulle
einsviens
zweidivi
dreitrīs
vierčetri
fünfpieci
sechsseši
siebenseptiņi
achtastoņi
neundeviņi
zehndesmit
elfvienpadsmit
zwölfdivpadsmit
dreizehntrīspadsmit
vierzehnčetrpadsmit
fünfzehnpiecpadsmit
sechzehnsešpadsmit
siebzehnseptiņpadsmit
achtzehnastoņpadsmit
neunzehndeviņpadsmit
zwanzigdivdesmit
einundzwanzigdivdesmit viens
zweiundzwanzigdivdesmit divi
dreiundzwanzigdivdesmit trīs
dreißigtrīsdesmit
vierzigčetrdesmit
fünfzigpiecdesmit
sechzigsestdesmit
siebzigseptiņdesmit
achtzigastoņdesmit
neunzigdeviņdesmit
einhundertviens simts, simts
einhundertundeinsviens simts un viens, simts viens
zweihundertdivi simti
dreihunderttrīs simti
eintausendviens tūkstotis, tūkstotis
zweitausenddivi tūkstoši
dreitausendtrīs tūkstoši
eine Millionviens miljons, miljons
eine Milliardeviens miljards, miljards

Kārtas skaitļi

erstepirmais
zweiteotrais
drittetrešais
vierteceturtais
fünftepiektais
sechstesestais
siebteseptītais
achteastotais
neuntedevītais
zehntedesmitais
elftevienpadsmitais
zwölftedivpadsmitais
dreizehntetrīspadsmitais
vierzehntečetrpadsmitais
fünfzehntepiecpadsmitais
sechzehntesešpadsmitais
siebzehnteseptiņpadsmitais
achtzehnteastoņpadsmitais
neunzehntedeviņpadsmitais
zwanzigstedivdesmitais
einundzwanzigstedivdesmit pirmais
zweiundzwanzigstedivdesmit otrais
dreiundzwanzigstedivdesmit trešais
sound

Skaņa ir pieejama visiem vācu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.