Mēneši un gadalaiki

Learn how to say the names of months and seasons in Swedish. Note that the names of months are not written with an initial capital letter.

Mēneši

januarijanvāris
februarifebruāris
marsmarts
aprilaprīlis
majmaijs
junijūnijs
julijūlijs
augustiaugusts
septemberseptembris
oktoberoktobris
novembernovembris
decemberdecembris
i januarijanvārī
i februarifebruārī
i marsmartā
i aprilaprīlī
i majmaijā
i junijūnijā
i julijūlijā
i augustiaugustā
i septemberseptembrī
i oktoberoktobrī
i novembernovembrī
i decemberdecembrī

Gadalaiki

vårpavasaris
sommarvasara
höstrudens
vinterziema
på vårenpavasarī
på sommarenvasarā
på höstenrudenī
på vinternziemā