Iepazīšanās

Šajā sadaļā atradīsi frāzes angļu valodā, kas noderēs iepazīstoties, kā arī uzsākot sarunu par vienkāršām tēmām.

Uzsāc sarunu

what's your name? kā tevi sauc?
my name's … mani sauc …
Chris Kriss
Emily Emīlija
I'm … es esmu …
Ben Bens
Sophie Sofija
this is … tas/tā ir …
Lucy Lūsija
my wife mana sieva
my husband mans vīrs
my boyfriend mans draugs
my girlfriend mana draudzene
my son mans dēls
my daughter mana meita
I'm sorry, I didn't catch your name Es atvainojos, es nesadzirdēju tavu/jūsu vārdu
do you know each other? vai jūs esat pazīstami/as?
nice to meet you ļoti patīkami
pleased to meet you prieks ar Jums iepazīties
how do you do? kā Jums iet? (formāls izteiciens, satiekot kādu jaunu cilvēku, uz ko jāatbild ar how do you do?)
how do you know each other? kā jūs iepazināties?
we work together mēs strādājam kopā
we used to work together mes kādreiz strādājām kopā
we were at school together mēs mācījāmies vienā skolā
we're at university together mēs mācāmies vienā universitātē
we went to university together mēs mācījāmies vienā universitātē
through friends mums ir kopīgi draugi

No kurienes tu esi?

where are you from? no kurienes tu esi?
where do you come from? no kurienes tu esi?
whereabouts are you from? no kuras puses tu esi?
I'm from … es esmu no …
England Anglijas
whereabouts in … are you from? no kuras … daļas tu esi?
Canada Kanādas
what part of … do you come from? no kuras … daļas tu esi?
Italy Itālijas
where do you live? kur tu dzīvo?
I live in … es dzīvoju …
London Londonā
France Francijā
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh Es nāku no Dublinas, bet šobrīd dzīvoju Edinburgā
I was born in Australia but grew up in England Esmu dzimis/usi Austrālijā, bet uzaugu Anglijā

Sarunas turpināšana

what brings you to …? ko tu dari …?
England Anglijā
I'm on holiday esmu brīvdienās
I'm on business man ir darba darīšanas
I live here es šeit dzīvoju
I work here es šeit strādāju
I study here es šeit studēju
why did you come to …? kāpēc tu ieradies …?
the UK Apvienotajā Karalistē?
I came here to work es atbraucu strādāt
I came here to study es atbraucu studēt
I wanted to live abroad es vēlējos dzīvot ārzemēs
how long have you lived here? cik ilgi tu šeit dzīvo?
I've only just arrived es tikko ierados
a few months dažus mēnešus
about a year apmēram gadu
just over two years nedaudz vairāk kā divus gadus
three years trīs gadus
how long are you planning to stay here? cik ilgi tu plāno šeit palikt?
until August līdz augustam
a few months dažus mēnešus
another year vēl vienu gadu
I'm not sure es neesmu pārliecināts/a
do you like it here? vai tev šeit patīk?
yes, I love it! jā, ļoti!
I like it a lot jā, ļoti patīk
it's OK nav ne vainas
what do you like about it? kas tev šeit patīk?
I like the … man patīk …
food ēdiens
weather laikapstākļi
people cilvēki

Vecums un dzimšanas diena

how old are you? cik tev ir gadu?
I'm … man ir … gadi
twenty-two divdesmit divi
thirty-eight trīsdesmit astoņi

Ielāgo, ka pēc vecuma vari teikt years old, piemēram, I'm forty-seven years old, lai gan sarunvalodā to lieto reti.

when's your birthday? kad ir tava dzimšanas diena?
it's … tā ir …
16 May sešpadsmitajā maijā
2 October otrajā oktobrī

Dzīves apstākļi

who do you live with? ar ko tu dzīvo kopā?
do you live with anybody? vai tu dzīvo kopā ar kādu?
I live with … es dzīvoju ar …
my boyfriend savu puisi
my girlfriend savu meiteni
my partner partneri
my husband vīru
my wife sievu
my parents vecākiem
a friend draugu
friends draugiem
relatives radiniekiem
do you live on your own? vai tu dzīvo viens/a pats/i?
I live on my own es dzīvoju viens/a pats/i
I share with one other person es dzīvoju kopā ar vienu cilvēku
I share with … others es dzīvoju kopā ar … cilvēkiem
two diviem
three trim

Pajautā kontaktinformāciju

what's your phone number? kāds ir tavs telefona numurs?
what's your email address? kāda ir tava e-pasta adrese?
what's your address? kāda ir tava adrese?
could I take your phone number? vai tu man vari iedot savu telefona numuru?
could I take your email address? vai tu man vari iedot savu e-pasta adresi?
are you on …? vai tu esi …?
Facebook "feisbukā"
Skype "skaipā"
what's your username? kāds ir tavs lietotājvārds?
sound

Skaņa ir pieejama visām frāzēm angļu valodā, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz frāzes, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play