Figūras un matemātiskie termini

Iemācies izplatītu figūru nosaukumus, matemātikas terminus un daļskaitļu nosaukšanu angļu valodā.

Matemātikas termini

addition saskaitīšana
subtraction atņemšana
multiplication reizināšana
division dalīšana
to add pieskaitīt
to subtract vai to take away atņemt
to multiply reizināt
to divide dalīt
to calculate aprēķināt
total kopā
arithmetic aritmētika
algebra algebra
geometry ģeometrija
calculus matemātiskā analīze
statistics statistika
integer vesels skaitlis
even number pārskaitlis
odd number nepārskaitlis
prime number pirmskaitlis
fraction daļskaitlis
decimal decimāldaļskaitlis
decimal point punkts decimāldaļā
percent procents
percentage procentuāla attiecība
theorem teorēma
proof pierādījums
problem problēma
solution risinājums
formula formula
equation vienādojums
graph grafiks, diagramma
axis ass
average vidējais aritmētiskais
correlation korelācija
probability varbūtība
dimensions dimensijas
area laukums
circumference apkārtmērs
diameter diameters
radius rādiuss
length garums
height augstums
width platums
perimeter perimetrs
angle leņķis
right angle taisnleņķis
line līnija
straight line taisne
curve līkne
parallel paralēls
tangent pieskare
volume tilpums

Formas

circle aplis
triangle trijstūris
square kvadrāts
rectangle taisnstūris
pentagon piecstūris
hexagon sešstūris
octagon astonstūris
oval ovāls
star zvaigzne
polygon daudzstūris
cone konuss
cube kubs
cylinder cilindrs
pyramid piramīda
sphere sfēra

Daļskaitļi

1⁄2 puse
1⁄3 viena trešdaļa
1⁄4 viena ceturtdaļa
1⁄5 viena piektdaļa
1⁄6 vienas sestdaļa
2⁄3 divas trešdaļas
3⁄4 trīs ceturtdaļas
1⁄8 viena astotdaļa
1⁄10 viena desmitdaļa
1⁄100 viena simtdaļa
viens un viena ceturtdaļa
viens ar pusi/ pusotrs
viens un trīs ceturtdaļas
divi un viena ceturtdaļa
divi ar pusi
divi un trīs trešdaļas
trīs un viena ceturtdaļa
trīs ar pusi
trīs un trīs ceturtdaļas

Lasi izteiksmes

plus plus
minus mīnuss
times vai multiplied by reiz
divided by dalīt
squared kvadrātā
cubed kubā
square root kvadrātsakne
equals vienāds ar
sound

Skaņa ir pieejama visiem angļu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play

Atbalstiet mūsu darbu

Palīdziet mums uzlabot šo vietni, kļūstot par Patreon atbalstītāju. Priekšrocības ietver visu reklāmu noņemšanu no vietnes un piekļuvi kanālam Speak Languages Discord.

Kļūsti par atbalstītāju