Nodarbinātība

Šeit atradīsi ar nodarbinātību saistītus vārdiņus angļu valodā.

Meklē darbu

ad vai advert (saīsinājums no advertisement) reklāmas sludinājums
application form pieteikuma veidlapa
appointment norunāta tikšanās
CV (saīsinājums no curriculum vitae) CV
job description darba apraksts
interview intervija
job offer vai offer of employment darba piedāvājums
qualifications kvalifikācija
to apply for a job pieteikties darbā
to accept an offer pieņemt darba piedāvājumu
to reject an offer vai to turn down an offer noraidīt darba piedāvājumu
to hire pieņemt darbā
job darbs
career karjera
part-time pusslodze
full-time pilna slodze
shift work maiņu darbs
temporary īslaicīgs
contract līgums
permanent pastāvīgs
starting date uzsākšanas datums
notice period uzteikuma termiņš

Alga un pabalsti

bonus bonuss
car allowance automašīnas ekspluotācijas izmaksas
company car uzņēmuma automašīna
health insurance veselības apdrošināšana
holiday pay atvaļinājuma samaksa
holiday entitlement tiesības uz atvaļinājumu
maternity leave dzemdību atvaļinājums
overtime virsstundas
paternity leave paternitātes atvaļinājums
part-time education vakara nodaļas izglītība
pension scheme vai pension plan pensijas shēma/ pensijas plāns
promotion paaugstinājums
salary alga
salary increase algas pielikums
sick pay slimības pabalsts
staff restaurant darbinieku restorāns
training scheme apmācības programma
travel expenses ceļošanas izdevumi
wages algas
working conditions darba apstākļi
working hours darba laiks

Darbinieki

owner īpašnieks
managing director rīkotājdirektors
director directors
manager menedžeris
boss boss
colleague kolēģis/e
trainee praktikants
apprentice māceklis
volunteer brīvprātīgais

Aizejot no darba

to fire atlaist no darba
to get the sack atlaist no darba (sarunvalodā)
to resign atkāpties
to retire pensionēties
leaving date aiziešanas datums
redundant atlaists darbinieku skaita samazināšanas dēļ
redundancy darbinieku skaita samazināšana
redundancy pay kompensācija par atlaišanu darbinieku skaita samazināšanas dēļ
retirement age pensionēšanās vecums

Citi noderīgi vārdiņi

apprenticeship mācekļa stāvoklis
department departaments
experience pieredze
factory rūpnīca
fire drill ugunsdzēsēju komandas mācības
health and safety veselība un drošība
internship prakse
meeting sanāksme
office birojs
rate of pay norēķinu likme
reception recepcija
security drošība
strike streiks
switchboard vadības pults
timekeeping hronometrāža
trade union arodbiedrība
training course apmācības kurss
work darbs
work experience prakse
to go on strike streikot
to be off sick neatrasties darbā saslimšanas dēļ
self-employed pašnodarbinātais
unemployed bezdarbieks
retired pensionārs
sound

Skaņa ir pieejama visiem angļu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play

Atbalstiet mūsu darbu

Palīdziet mums uzlabot šo vietni, kļūstot par Patreon atbalstītāju. Priekšrocības ietver visu reklāmu noņemšanu no vietnes un piekļuvi kanālam Speak Languages Discord.

Kļūsti par atbalstītāju