Laikapstākļi

Here are some Spanish phrases you can use when talking about the weather.

¿còmo està el tiempo?kāds ir laiks?
¿què tal es el tiempo?kāds ir laiks?
està soleadoir saulains
hace mal tiempo
està lloviendošobrīd līst
està nevandošobrīd snieg
hace mucho vientoir vējains
està ventosoir vējains
hay mucha humedad
està hùmedo