Mēneši un gadalaiki

Iemācies mēnešu un gadalaiku nosaukumus vācu valodā. Ņem vērā, ka mēnešu nosaukumi rakstāmi ar lielo sākuma burtu.

Mēneši

der Januarjanvāris
der Februarfebruāris
der Märzmarts
der Aprilaprīlis
der Maimaijs
der Junijūnijs
der Julijūlijs
der Augustaugusts
der Septemberseptembris
der Oktoberoktobris
der Novembernovembris
der Dezemberdecembris
im Januarjanvārī
im Februarfebruārī
im Märzmartā
im Aprilaprīlī
im Maimaijā
im Junijūnijā
im Julijūlijā
im Augustaugustā
im Septemberseptembrī
im Oktoberoktobrī
im Novembernovembrī
im Dezemberdecembrī

Gadalaiki

der Frühlingpavasaris
der Sommervasara
der Herbstrudens
der Winterziema
im Frühlingpavasarī
im Sommervasarā
im Herbstrudenī
im Winterziemā
sound

Skaņa ir pieejama visiem vācu valodas vārdiņiem, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz vārda, lai to noklausītos.