Darbs

Šajā sadaļā atradīsi frāzes angļu valodā saistībā ar darbu, kas ļaus tev runāt par savu profesiju un darba vietu.

Nodarbošanās

what do you do? ar ko tu nodarbojies?
what do you do for a living? ar ko tu nodrošini sev iztiku?
what sort of work do you do? kāda veida darbu tu dari?
what line of work are you in? kādā sektorā tu strādā?
I'm a … es esmu …
teacher skolotājs/a
student students/e
doctor ārsts/e
I work as a … es strādāju par …
journalist žurnālistu/i
programmer programmētāju
I work in … es strādāju …
television televīzijā
publishing izdevniecībā
PR (public relations) sabiedrisko attiecību nozarē
sales tirdzniecībā
IT informācijas tehnoloģiju nozarē
I work with … es strādāju ar …
computers datoriem
children with disabilities bērniem ar attīstības/kustību traucējumiem
I stay at home and look after the children es dzīvoju mājās un rūpējos par bērniem
I'm a housewife es esmu mājsaimniece

Nodarbinātības statuss

I've got a part-time job es strādāju uz pusslodzi
I've got a full-time job man ir pilna laika darbs
I'm … es …
unemployed esmu bezdarbnieks/ce
out of work esmu bez darba
looking for work meklēju darbu
looking for a job meklēju darbu
I'm not working at the moment es šobrīd nestrādāju
I've been made redundant mani atlaida darbinieku skaita samazināšanas dēļ
I was made redundant two months ago mani atlaida pirms diviem mēnešiem
I do some voluntary work es nodarbojos ar brīvprātīgo darbu
I'm retired es esmu pensijā

Kas ir Jūsu darba devējs?

who do you work for? kas ir Jūsu darba devējs?
I work for … es strādāju …
a publishers pie izdevējiem
an investment bank investīciju bankā
the council padomē
I'm self-employed es esmu pašnodarbināts/a
I work for myself es strādāju pats sev
I have my own business man ir savs bizness
I'm a partner in … es esmu partneris …
a law firm juridisko pakalpojumu birojā
an accountancy practice grāmatvedības pakalpojumu kompānijā
an estate agents nekustamo īpašumu firmā
I've just started at … es esmu tikko sācis/usi strādāt …
IBM IBM

Darba vieta

where do you work? kur tu strādā?
I work in … es strādāju …
an office birojā
a shop veikalā
a restaurant restorānā
a bank bankā
a factory rūpnīcā
a call centre zvanu centrā
I work from home es strādāju no mājām

Darba pieredze un apmācības

I'm training to be … es mācos par …
an engineer inženieri
a nurse medmāsu
I'm a trainee … es esmu … māceklis
accountant grāmatveža
supermarket manager lielveikala vadītāja
I'm on a course at the moment es šobrīd apmeklēju apmācību kursu
I'm on work experience es esmu darba praksē
I'm doing an internship es izeju praksi
sound

Skaņa ir pieejama visām frāzēm angļu valodā, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz frāzes, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play