Jautāt un dot ceļa norādes

Šie izteicieni angļu valodā noderēs, ja esi apmaldījies vai vēlies nokļūt konkrētā vietā, vai vēlies citiem dot norādījumus.

Pajautā virzienu

excuse me, could you tell me how to get to …? atvainojiet, vai Jūs man varētu pateikt, kā var nokļūt uz …?
the bus station autoostu
excuse me, do you know where the … is? atvainojiet, vai Jūs man varētu pateikt, kur atrodas …?
post office pasts
I'm sorry, I don't know diemžēl es nezinu
sorry, I'm not from around here diemžēl es neesmu no šejienes
I'm looking for … es meklēju …
this address šo adresi
are we on the right road for …? vai mēs esam uz pareizā ceļa uz …?
Brighton Braitonu
is this the right way for …? vai tas ir pareizais ceļš uz …?
Ipswich Ipsviču
do you have a map? vai Jums ir karte?
can you show me on the map? vai Jūs man varat parādīt kartē?

Dod norādījumus

it's this way tas ir šajā virzienā
it's that way tas ir tajā virzienā
you're going the wrong way Jūs braucat pa nepareizo ceļu
you're going in the wrong direction Jūs braucat nepareizajā virzienā
take this road brauciet pa šo ceļu
go down there brauciet tur lejā
take the first on the left pirmajā pagriezienā griezieties pa kreisi
take the second on the right otrajā pagriezienā griezties pa labi
turn right at the crossroads krustojumā griezieties pa labi
continue straight ahead for about a mile brauciet taisni aptuveni jūdzi (viena jūdze ir apmēram 1,6 kilometri)
continue past the fire station brauciet garām ugunsdzēsēju depo
you'll pass a supermarket on your left kreisajā pusē būs lielveikals
keep going for another … turpiniet braukt vēl apmēram …
hundred yards simts jardus (ampēram 91 metrs)
two hundred metres 200 metrus
half mile pusjūdzi (viena jūdze ir apmēram 1,6 kilometri)
kilometre kilometru
it'll be … tas atradīsies …
on your left kreisajā pusē
on your right labajā pusē
straight ahead of you tieši priekšā

Cik tālu tas ir?

how far is it? cik tālu tas ir?
how far is it to …? cik tālu ir līdz …?
the airport lidostai
how far is it to … from here? cik tālu ir līdz … no šejienes?
the beach pludmalei
is it far? vai tas ir tālu?
is it a long way? vai jābrauc ilgi?
it's … tas (ir) …
not far nav tālu
quite close diezgan tuvu
quite a long way diezgan tālu
a long way on foot kājāmejot tālu
a long way to walk tāls ceļš ejams
about a mile from here aptuveni jūdzes attālumā (viena jūdze ir apmēram 1,6 kilometri)

Dod norādījumus autovadītājam

follow the signs for … sekojiet zīmēm uz …
the town centre pilsētas centru
Birmingham Birmingemu
continue straight on past some traffic lights turpiniet braukt taisni garām vairākiem luksoforiem
at the second set of traffic lights, turn left aiz otrā luksofora griezieties pa kreisi
go over the roundabout izbrauciet satiksmes apļa pretējā pusē
take the second exit at the roundabout no satiksmes apļa griezieties otrajā ceļā
turn right at the T-junction T-veida krustojumā griezieties pa labi
go under the bridge brauciet zem tilta
go over the bridge brauciet pāri tiltam
you'll cross some railway lines pārbrauksiet pāri dzelzceļa sliedēm
sound

Skaņa ir pieejama visām frāzēm angļu valodā, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz frāzes, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play