Veselība

Šīs frāzes angļu valodā būs noderīgas, runājot par savu veselības stāvokli.

Apraksti simptomus

What's the matter?Kas noticis?
I'm not feeling wellEs nejūtos labi
I'm not feeling very wellEs nejūtos pārāk labi
I feel illEs jūtos slims/a
I feel sickMan ir slikta dūša
I've cut myselfEs sagriezos
I've got a headacheMan sāp galva
I've got a splitting headacheMan galva plīst pušu no galvassāpēm
I'm not wellEs nejūtos labi
I've got fluMan ir gripa
I'm going to be sickEs būšu slims
I've been sickEs biju slims
I've got a pain in my …Man sāp …
neckkakls
My … are hurtingMan sāp …
feetpēdas
kneesceļi
My back hurtsMan sāp mugura

Citas noderīgas frāzes

Have you got any …?Vai tev ir …?
painkillerspretsāpju tabletes
paracetamolparacetamols
aspirinaspirīns
plastersplāksteri
How are you feeling?Kā tu jūties?
Are you feeling alright?Vai tu jūties labi?
Are you feeling any better?Vai tu jūties labāk?
I hope you feel better soonEs ceru, ka tu drīz jutīsies labāk
Get well soon!Veseļojies ātri!
I need to see a doctorMan jāiet pie ārsta
I think you should go and see a doctorEs domāju, ka tev ir jāiet pie ārsta
Do you know a good …?Vai tu zini labu …?
doctorārstu
dentistzobārstu
Do you know where there's an all-night chemists?Vai tu zini, kur atrodas diennaksts aptieka?
sound

Skaņa ir pieejama visām frāzēm angļu valodā, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz frāzes, lai to noklausītos.