Aptiekā

Šīs frāzes angļu valodā noderēs aptiekā.

I'd like some … man lūdzu …
toothpaste zobupastu
paracetamol paracetamolu
I've got a prescription here from the doctor man ir ārsta izrakstīta recepte
have you got anything for …? vai Jums ir kaut kas pret …?
cold sores pūslīšēdi
a sore throat iesnām un sāpošu kaklu
chapped lips sasprēgājušām lūpām
a cough klepu
travel sickness ceļojuma nelabumu
athlete's foot kāju sēnīti
can you recommend anything for a cold? ko Jūs varētu ieteikt pret saaukstēšanos?
I'm suffering from … man ir …
hay fever siena drudzis
indigestion gremošanas traucējumi
diarrhoea caureja
I've got a rash man ir izsitumi
you could try this cream Jūs varētu pamēģināt šo krēmu
if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor ja pēc nedēļas tas nepāriet, Jums būtu jāgriežas pie ārsta
have you got anything to help me stop smoking? vai Jums ir kas tāds, kas man palīdzētu atmest smēķēšanu?
have you tried nicotine patches? vai Jūs esat mēģinājis nikotīna plāksterus?
can I buy this without a prescription? vai es varu to iegādāties bez receptes?
it's only available on prescription tas ir pieejams tikai ar recepti
does it have any side-effects? vai tām ir kādas blakusparādības?
it can make you feel drowsy tās var izraistī miegainību
you should avoid alcohol Jums būtu jāizvairās no alkohola lietošanas
I'd like to speak to the pharmacist, please es vēlētos, lūdzu, runāt ar farmaceitu
sound

Skaņa ir pieejama visām frāzēm angļu valodā, kas atrodas šajā lapā — vienkārši uzklikšķini uz frāzes, lai to noklausītos.

Mobilā lietotne

Mūsu godalgotajā angļu valodas frāžu lietotnē Android ierīcēm atradīsi vairāk nekā 6 000 noderīgu frāžu un vārdiņu ar balss ierakstiem.

Get it on Google Play