Mēneši un gadalaiki

Iemācies mēnešu un gadalaiku nosaukumus holandiešu valodā. Ņem vērā, ka mēnešu nosaukumi nav rakstāmi ar lielo sākuma burtu.

Mēneši

januarijanvāris
februarifebruāris
maartmarts
aprilaprīlis
meimaijs
junijūnijs
julijūlijs
augustusaugusts
septemberseptembris
oktoberoktobris
novembernovembris
decemberdecembris
in januarijanvārī
in februarifebruārī
in maartmartā
in aprilaprīlī
in meimaijā
in junijūnijā
in julijūlijā
in augustusaugustā
in septemberseptembrī
in oktoberoktobrī
in novembernovembrī
in decemberdecembrī

Gadalaiki

lente, voorjaarpavasaris
zomervasara
herfst, najaarrudens
winterziema
in de lentepavasarī
in de zomervasarā
in de herfstrudenī
in de winterziemā

Svētki un svinamās dienas

NieuwjaarsdagJaungada diena
PasenLieldienas
Goede VrijdagLielā Piektdiena
PaasmaandagTrešās lieldienas
KerstmisZiemassvētki
KerstavondZiemassvētku vakars
KerstmisZiemassvētki
OudjaarsavondVecgada vakars
MoederdagMātes diena
VaderdagTēvu diena
ValentijnsdagValentīndiena